نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش 16 24 32

سیلر روت کانال پالپ دنت

1,200,000 تومان

ژل کلرهگزیدین مروابن 2 درصد

485,000 تومان

اوژنول مروابن

685,000 تومان

کلروفرم گلچای

565,000 تومان

رابراستاپ

625,000 تومان

ام تی ای MTA مروابن

600,000 تومان

فایل روتاری آبی دنکو DENCO

580,000 تومان

گوتا پرکا دنت پلاس

258,000 تومان

پودر زینک اکساید گلچای 99.86 درصد

290,000 تومان

تمباند گلچای

465,000 تومان

فایل روتاری آبی پروفا

539,000 تومان

پودر کلسیم هیدروکساید گلچای

185,000 تومان

سیلر رزینی روت کانال متا

1,250,000 تومان

سیلر دوریفیل دوریدنت

1,128,000 تومان