نمایش 1–16 از 28 نتیجه

نمایش 16 24 32

ژل نرم کننده کانال اندوژل نیک درمان 10 میلی لیتر

170,000 تومان

پودر زينک اکسايد مروابن

100,000 تومان

پودر کلسیم هیدروکساید مروابن

115,000 تومان

سیلر روت کانال پالپ دنت

915,000 تومان

اسپری سرما لوبر

49,000 تومان

ژل کلرهگزیدین مروابن 2 درصد

120,000 تومان

اوژنول مروابن

150,000 تومان

کلروفرم گلچای

86,000 تومان

سیلر رزینی بتادنت

490,000 تومان

ام تی ای MTA مروابن

150,000 تومان

پودر کلسیم هیدروکساید مستردنت 15 گرم

135,000 تومان

گوتا پرکا متا 2 درصد

68,000 تومان72,000 تومان

گوتا پرکا دنت پلاس

40,000 تومان

پودر زینک اکساید نیک درمان

85,000 تومان

پودر زینک اکساید گلچای 99.86 درصد

95,000 تومان

هیپونیک نیک درمان 5.25 درصد

125,000 تومان295,000 تومان