نمایش 1–16 از 30 نتیجه

نمایش 16 24 32

ژل نرم کننده کانال اندوژل نیک درمان 10 میلی لیتر

135,000 تومان

آرسی پرپ مروابن

194,000 تومان

پودر زينک اکسايد مروابن

60,000 تومان

پودر کلسیم هیدروکساید مروابن

74,500 تومان

سیلر روت کانال پالپ دنت

915,000 تومان

اسپری سرما لوبر

49,000 تومان

ژل کلرهگزیدین مروابن 2 درصد

96,000 تومان

اوژنول مروابن

122,000 تومان

کلروفرم گلچای

86,000 تومان

سیلر رزینی بتادنت

487,000 تومان

ام تی ای MTA مروابن

132,000 تومان

پودر کلسیم هیدروکساید مستردنت 15 گرم

99,000 تومان

گوتا پرکا متا 2 درصد

57,000 تومان100,000 تومان

گوتا پرکا دنت پلاس

40,000 تومان

گوتا پرکا دیتا 4 درصد

110,000 تومان

پودر زینک اکساید نیک درمان

61,000 تومان